Index

Despre proiectul Scoala MaST TOP

26.02.2012 14:06
           Denumire: MaST NETWORKING, CALITATE IN DEZVOLTAREA COMPETENTELOR CHEIE DE MATEMATICA, STIINTE SI TEHNOLOGII ID: POSDRU/85/1.1/S/58914 AXA PRIORITARĂ 1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie 1.1: Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Obiectiv General: Cresterea calităţii educaţiei la nivel de sistem si de furnizor prin dezvoltarea capacităţii unitătilor scolare de a dezvolta competenţele cheie în domeniul Matematicii, Ştiintelor Şi Tehnologiilor (MaST). Grup Ţintă: Personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare Şi control din inspectoratele Şcolare, structuri centrale şi locale ale MECI sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia : 45 (30 experţi MaST + 15 facilitatori MaST) Directori ai unităţilor de învăţământ: 300 mentori...